Video phát trên HTTV. Ghi nhận ở trường THCS Cẩm Dương.

Tháng Tám 27, 2015 11:50 chiều