Wednesday, 23/06/2021 - 22:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cẩm Dương

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM 2020

Thực hiện theo kế hoạch của Đảng ủy xã Cẩm Dương  về việc tự đánh giá, kiểm điểm chi bộ cuối năm 2020. Vào ngày 05/12/2020 Chi bộ THCS Cẩm Dương  tổ chức "Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại đảng viên năm 2020.

Hội nghị đã được tiến hành một cách nghiêm túc và được xem là một cơ hội để Chi ủy, tập thể lãnh đạo Trường THCS Cẩm Dương và từng cá nhân đảng viên tự đánh giá, góp ý lẫn nhau đưa ra các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của đơn vị. 

     Thay mặt chi bộ đồng chí Đặng Hồng Cường - Phó bí thư chi bộ thông qua bảng tự đánh giá của chi bộ năm 2020. 

     - Ban Chi ủy tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo cho toàn thể cán bộ, đảng viên quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương, đơn vị. 

   - Chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động có đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cho toàn thể cán bộ, đảng viên  cùng thực hiện và chấp hành tốt.

- Cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng đắn và luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm cụ thể; chấp hành và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

  Sau phần đánh giá kiểm điểm của Ban Chi ủy là phần tự đánh giá, kiểm điểm của từng cá nhân đảng viên. 

Các đảng viên đã nhận được sự nhận xét góp ý chân thành, thẳng thắn về những mặt mạnh và hạn chế cần được khắc phục.

 Tại hội nghị đồng chí Trần Quang Hạnh - Bí thư Chi bộ đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2020 của Chi bộ và gợi ý một số điểm cần khắc phục, cải tiến trong thời gian tới. Hy vọng, với sự nỗ lực của từng cá nhân đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý, với kinh nghiệm rút ra từ năm 2020, hoạt động năm 2021 của Chi bộ tiếp tục có những khởi sắc và ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh của hội nghị./.

         

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 8
Tháng 06 : 481
Năm 2021 : 4.292