BAN GIÁM HIỆU
1 Trần Quang HạnhNS: 27/07/1970TĐCM: Đại Học SP ToánQQ:  TTCX – Cẩm Xuyên

 

NTT: TTCX – Cẩm Xuyên

ĐT:  0979761760

Mail: quanghanhcx@gmail.com

Bí thư chi bộ

 

Hiệu trưởng

 

2Trần Hữu HiếuNS: 13/03/1983TĐCM: ĐHSP Văn – GDCDQQ: TX Hồng Lĩnh

 

NTT: TT Cẩm Xuyên

ĐT: 0989659264; 01256395264

Mail: huuhieucx@gmail.com

 

 

Phó bí thư

Phó hiệu trưởng.

TỔ TỰ NHIÊN
3Hoàng Bá Cảnh NS: 02/02/1977TĐCM: Đại Học SP Toán – TinQQ: Cẩm Nam– Cẩm XuyênNTT: Cẩm Nam – Cẩm Xuyên

 

ĐT: 0912344552; 0985373557

Mail:             77@gmail.com

 

 

Tổ trưởng tổ Tự nhiên.

Ủy viên chi ủy Chi bộ,Ủy viên BCH Công đoàn, GV Toán – Tin

4Nguyễn Đình ThanhNS: 09/02/1978TĐCM: ĐHSP Toán – LíQQ: Cẩm Huy – Cẩm XuyênNTT: Cẩm Huy – Cẩm Xuyên

 

ĐT: 0987954908

Mail: nguyendinhthanhcx@gmail.com

 

Tổ phó tổ Tự nhiênGV Toán  – Lí
5 Hoàng Quốc Toàn NS: 05/09/1977TĐCM: ĐHSP Toán – TinQQ: Cẩm Huy – Cẩm XuyênNTT: Cẩm Huy – Cẩm Xuyên

 

ĐT: 0941091009

Mail: canhcasio@gmail.comGV Toán – Tin
6 Phạm Đình HàoNS: 01/01/1980TĐCM: ĐHSP Toán  – TinQQ: Thạch Hà – Hà TĩnhNTT: Cẩm Dương – Cẩm Xuyên

 

ĐT: 0974672487; 0943267457

Mail: haonguyen16708@gmail.com

 

 

GV Toán – Tin

7 Nguyễn Quốc LĩnhNS: 20/10/1977TĐCM: ĐHSP Toán  – LíQQ: Cẩm Huy – Cẩm XuyênNTT: TT Cẩm Xuyên

 

ĐT: 0974093127

Mail: Quoclinh1977@gmail.com 

 

 

GV Toán  – Lí

   
9 Trần Thị Ngọc HàNS: 20/06/1979TĐCM: ĐHSP Sinh – HóaQQ: Cẩm Vịnh – Cẩm XuyênNTT: Cẩm Thăng – Cẩm Xuyên

 

ĐT: 0972957189

Mail: ngochactcx@gmail.com 

GV Sinh – Hóa
10 Hồ Thị Hạnh ThúyNS: 05/01/1981TĐCM: CĐSP Hóa  – SinhQQ: Cẩm Bình – Cẩm XuyênNTT: Cẩm Nam – Cẩm Xuyên

 

ĐT: 0963557288

Mail: Hanhthuy.hanhthuy@gmail.com 


 
GV Hóa – Sinh
   
12 Đặng Hồng QuânNS: 10/06/1982TĐCM: ĐHSP Thể dụcQQ: Cẩm Thăng – Cẩm XuyênNTT: TT Cẩm Xuyên

 

ĐT: 0976479448; 0915956991

Mail: quanthanhcx@gmail.com


 
GV Sinh – Thể dục
13 Lê Quốc Văn          NS: 14/06/1960TĐCM: CĐSP Thể dụcQQ: Đức Thọ – Hà tĩnhNTT: Cẩm Hòa – Cẩm Xuyên

 

ĐT: 0988434855

Mail: lequocvancamhoa@gmail.com

 

 

GV Thể dục

14 Bùi Thái Cường          NS: 02/12/1979TĐCM: ĐHSP Thể dụcQQ: Hương Khê – Hà TĩnhNTT: Cẩm Dương – Cẩm Xuyên

 

ĐT: 0976012338; 0943377268

Mail: thaicuongcx@gmail.com

 
 

 

Tổng phụ trách Đội

TỔ XÃ HỘI
15 Nguyễn Thị Hương NS: 14/04/1978TĐCM: ĐHSP Văn – SửQQ: TT Cẩm Xuyên

 

NTT: TT – Cẩm Xuyên

ĐT:0974090545; 0913641633

Mail: nguyenminhthu.ht@gmail.com

 

Tổ trưởng tổ Xã hội

GV Văn – Sử

16 Đặng Hồng Cường NS: 09/12/1980TĐCM: ĐHSP Địa – GDCDQQ: Cẩm Dương – Cẩm Xuyên

 

NTT: Cẩm Dương – Cẩm XuyênĐT: 0989801869

Mail: dangcuong1979@gmail.com

 

 

Chủ tịch Công đoàn

GV Địa lí

17 Phan Thị Xoan NS: 20/12/1962TĐCM: ĐHSP VănQQ: Cẩm Dương – Cẩm Xuyên

 

NTT: Cẩm Dương – Cẩm Xuyên

ĐT:01697742846

Mail: xoanminhcx@gmail.com

GV Văn
18 Nguyễn Thị Hà NS: 20/04/1969TĐCM: ĐHSP GDCDQQ: Cẩm Bình – Cẩm Xuyên

 

NTT: Cẩm Bình – Cẩm Xuyên

ĐT: 0985509148

Mail:

 
GV GDCD
19 Nguyễn Thị Hồng Nhung NS: 20/11/1978TĐCM: ĐHSP Ngoại ngữ

 

QQ: Cẩm huy- Cẩm Xuyên

 
20 Bùi Thị Cẩm Tú NS: 20/11/1978TĐCM: ĐHSP Văn – SửQQ: Cẩm Dương – Cẩm Xuyên

 

NTT: Cẩm Dương – Cẩm Xuyên

ĐT: 01684392566; 0904934171

Mail: Buicamtucd@gmail.com 

GV Văn – Sử
21 Nguyễn Xuân Hoàn NS: 20/09/1977TĐCM: ĐHSP Tiếng AnhQQ: Cẩm Huy – Cẩm Xuyên

 

NTT: Cẩm Huy – Cẩm Xuyên

ĐT: 0984263696

Mail: Nguyenhoan200977@gmail.com

GV Tiếng Anh
22 Nguyễn Thị Phương NS: 03/02/1982TĐCM: ĐHSP Tiếng AnhQQ: Cẩm Quan – Cẩm Xuyên

 

NTT: Cẩm Hòa – Cẩm Xuyên

ĐT: 0975556089; 0941090986

Mail: tranduytrinhcx@gmail.com

GV Tiếng Anh

 

23 Lê Mạnh Hùng NS: 02/12/1979TĐCM: ĐHSP Mĩ thuật

 

QQ: TP Hà Tĩnh

NTT: TP Hà Tĩnh

ĐT: 0975294659; 0946014273

Mail: lehung7498@gmail.com

 

GV Mĩ thuật
24Nguyễn Thị HòaNS:TĐCM:

 

QQ. Cẩm Bình – Cẩm Xuyên

NTT: Cẩm Bình- Cẩm Xuyên

ĐT:

Mail:

GV âm nhạc
 

 

 

TỔ HÀNH CHÍNH

25 Hoàng Thị Hạnh NS: 02/05/1970TĐCM: ĐH Kế toánQQ:  Cẩm Thăng – Cẩm Xuyên

 

NTT: Cẩm Thăng – Cẩm Xuyên

ĐT: 0985308017

Mail: hoangthihanhkt@gmail.com

Kế toán – Tổ trưởng

26  
27 Nguyễn Thị Thủy NS: 01/10/1988TĐCM: Trung cấp TVQQ: Cẩm Nhượng – Cẩm Xuyên

 

NTT: Cẩm Dương – Cẩm Xuyên

ĐT: 0972448824

Mail: hangminhcx@gmail.com 

Thiết bị
28 Nguyễn Thị Lý NS: 07/09/1987TĐCM: CĐ Thiết bịQQ: Cẩm Hòa – Cẩm Xuyên

 

NTT: Cẩm Hòa – Cẩm Xuyên

ĐT: 0988905944

Mail: lythuycxht@gmail.com

Thiết bị