Công đoàn trường THCS Cẩm Dương tổ chúc ngày 20 - 10

Trường THCS Cẩm Dương tổ chức ngày 20 – 10

Trong không khí thi đua chào mừng  ngày 20 tháng 10, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội lên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hòa chung cùng với niềm vui, niềm phấn khởi, tự hào của các tầng lớp phụ nữ;…